ما خواسته های شما را شکل میدهیم

نصب و راه اندازی

اتصال فیتینگ در محل های مجاز که بر روی مخزن مشخص شده است.
عدم برخورد هر گونه جسم تیز و برنده به مخزن
باید امکان ورود و خروج هوا از مخزن هنگام پر و خالی شدن وجود داشته باشد. (با تعبیه لوله چپقی یا تعبیه چند سوراخ ریز در دیواره عمودی بالاتر از ورودی مخزن)
در صورت استفاده از شاسی آهنی باید سطح آن یکنواخت و پوشیده از ورق آهنی با استحکام کافی باشد.
خدمات گارانتی صرفاً شامل مخازن تولیدی شرکت پلاستونیک می باشد.
محل نصب مخزن می بایست کاملاً مطابق با آیین نامه های نظام مهندسی ساختمان (بخش تاسیسات) آماده سازی گردد به گونه ای که امکان خدمات گارانتی و پس از فروش (جایگزینی مخزن) وجود داشته باشد.
محل نصب مخزن باید دارای راه آب یا کف شور برای هدایت آب سرریز شده و یا هرگونه نشتی احتمالی باشد.

بروز مشکل ناشی از استفاده ناصحیح از محصول و برخلاف دستورالعملهای ابلاغی از سوی شرکت و مخدوش بودن هرگونه اطلاعات حک شده در هنگام تولید روی محصولات شرکت آنها را از دایره خدمات گارانتی خارج خواهد ساخت.