ما خواسته های شما را شکل میدهیم

گارانتی محصولات

تمامی محصولات موجود در بازرگانی سادات، دارای گارانتی سلامت کالا می باشند.
گارانتی محصولاتی چون مخازن به مدت 10 سال،پمپ و کف کش ها به مدت 1سال می باشد.